Prédikációk


Loading Player...

Cím Igehely Igehirdető Dátum Sorozat További fájlok
Reménység egy reménytelen világban Efézus 1:15-23
Zsoltárok 103:13
Efézus 1:18
2022-05-29 Istentiszteletek 2023/24.
A feszültségkeltésről Jeremiás 1:4-19
Zsoltárok 130:7-8
Máté 10:34-39
2022-05-22 Istentiszteletek 2023/24.
Izrael és az Egyház Róma 11:25-36
Zsoltárok 103:12
Efézus 2:16-18
2022-05-15 Istentiszteletek 2023/24.
Dávid bizonyságtétele II. Sámuel 23:1-7
I. János 1:9
II. Sámuel 23:5
2022-05-08 Istentiszteletek 2023/24.
Énektanulás 841 2022-05-08 Ének tanítás
A búcsúzás értelme. Loránt Gábor búcsú szolgálata Józsué 23; 24:14-15
Zsoltárok 32:1-2
János 3:30
2022-05-01 Istentiszteletek 2023/24.
Nincsen igaz ember egy sem Róma 3:1-20
Kolossé 1:13-14
Róma 3:10
2022-04-24 Istentiszteletek 2023/24.
Az emmausi tanítványok - 2022 Lukács 24:13-35
Zsoltárok 32:5
Efézus 2:8
2022-04-18 Istentiszteletek 2023/24.
Feltámadás ereje Márk 16:1-18
I. János 1:9
Efézus 1:18-20
2022-04-17 Istentiszteletek 2023/24.
A kereszten Máté 27:31-50 2022-04-15 Istentiszteletek 2023/24.
Pilátus előtt Máté 27:11-26 2022-04-15 Istentiszteletek 2023/24.
Péter tagadása Máté 26:69-75 2022-04-14 Istentiszteletek 2023/24.
A Nagytanács előtt Máté 26:57-68 2022-04-13 Istentiszteletek 2023/24.
Júdás árulása Máté 26:47-54 2022-04-12 Istentiszteletek 2023/24.
A Gecsemáné-kertben Máté 26:36-46 2022-04-11 Istentiszteletek 2023/24.
Virágvasárnap-2022 Máté 21:1-11
I. János 1:9
Máté 21:5
2022-04-10 Istentiszteletek 2023/24.
Az egység felé vezető út I. Korinthus 1:10-17
Jakab 5:15
Zsoltárok 133:1
2022-04-03 Istentiszteletek 2023/24.
Jézus megkísértése Máté 4:1-12
János 3:16
Zsidók 2:18
Zsidók 4:15-16
2022-03-27 Istentiszteletek 2023/24.
A gonosz szőlőművesek Máté 21:23-32
Példabeszédek 28:13
Máté 21:33-46
2022-03-20 Istentiszteletek 2023/24.
Énektanulás 496 2022-03-13 Ének tanítás
Tetejére