Gyülekezetünkben kiemelt szeretettel várjuk a hozzánk érkező gyermekeket! Minden vasárnap az egész családnak, azaz szülőknek és gyermekeknek - korosztályok szerinti bontásban - tartunk istentiszteletet. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelettel párhuzamosan, három korosztály számára – óvodás, alsós, felsős csoportokban - tartunk gyermek-istentiszteleteket.

Baba-mama szoba

A legkisebbek (2 év alattiak) szüleik társaságában játszhatnak, pihenhetnek a gyülekezeti ház emeletén található könyvtárban, ahol a párhuzamosan folyó igehirdetés kihangosítva hallgatható. Az emeleti női mosdóban pelenkázó asztal, gyermek WC-ülőke található!

 

Óvodások

(2-6 évesek, illetve akik már nem igénylik szüleik jelenlétét)

A gyülekezeti ház emeleti nagy termében az óvodások számára tartunk gyermek-istentiszteletet, minden vasárnap 10 órától. Az alkalmak közös játékkal, énekléssel kezdődnek, amit egy bibliai témájú játékos foglalkozás követ. A foglalkozás végén legtöbbször alkalom nyílik "barkácsolásra" is, amikor a gyerekek, a megismert bibliai részhez kapcsolódóan rajzolnak, festenek. A gyermekeket a szüleik 10 óra előtt felkísérik az ovis terembe, majd az alkalom végén újra találkozhatnak egymással.

Szeretettel várjuk a kisgyermekeket!

Ildi néni (Bálintné Józsa Ildikó – hitoktató, gyógypedagógiai asszisztens, 3 gyermekes édesanya)
Hédi néni (Gyura Tiborné – pénzügyes, gyakorló nagymama)
Eszti (Bálint Eszter – hitoktató)
Zsuzsi (Bárdiné Székely Zsuzsa – gyógypedagógus, 4 gyermekes édesanya)
Perla (Salvador-Neto Perla – egyetemi hallgató)

Alsós-felsős gyermek-istentisztelet

A vasárnaponként 10 órakor kezdődő templomi istentisztelet szerves része ennek a foglalkozásnak. Az általános iskolás korú (1-8. osztály) gyermekek a templom udvari bejárata felőli első padokban gyülekeznek. Részt vesznek a templomi gyülekezettel együtt a kezdő éneklésben, a textus olvasásában, imádságban (ha van, keresztelőn), majd az igehirdetés előtti ének alatt közösen felvonulnak az udvarról nyíló hittantermekbe, ahol korosztályonkénti bontásban folytatódik az istentisztelet. A gyermekalkalmak a templomos istentisztelettel együtt érnek véget, így a családok újra találkozhatnak, és együtt folytatódhat a vasárnapi program. A szülőket arra kérjük, hogy az istentisztelet kezdete előtt vezessék gyermekeiket a korosztályuknak megfelelő csoport találkozási helyére.

 

Alsós gyermek-istentisztelet

(1-4. osztályos gyermekek)

Az iskolások is koruknak és érdeklődési körüknek megfelelő módon kapnak bevezetést a Biblia világába. Az alkalmak alatt a közös imádkozást és éneklést az aktuális történet megismerése, majd az aranymondás megtanulása követi. Ezeken túl játékos (alkalmanként kézműves) foglalkozás keretében dolgozzák fel a napi ige üzenetét.

Szeretettel várjuk az alsós kisgyermekeket!

Sári néni (Gillich Zoltánné - óvópedagógus, 2 gyermek édesanyja)
Csaba bácsi (Kovács Csaba - közgazdász, hitoktató, 3 gyermekes családapa)
Ildi néni (Bálintné Józsa Ildikó - gyógypedagógiai asszisztens, 3 gyermekes családanya)
Anikó néni (Loránt Gáborné - gyülekezeti hitoktató, lelkészfeleség)

 

 

Felsős gyermek-istentisztelet

(5-8. osztályosok – akik még nem konfirmáltak)

A felsősök korosztályunknak megfelelően folytatják a templomi bibliai üzenet feldolgozását. Ez legtöbbször közös beszélgetést, történet-elbeszélést, Bibliaolvasást jelent, amit természetesen az éneklés, imádság, valamint az aranymondás (vagy üzenet) megfogalmazása tesz teljessé. A konfirmációra készülők (8. osztálytól), már alkalmanként bent maradnak a templomban a nagy gyülekezet templomi közösségében.

Szeretettel várjuk a felsős gyermekeket, fiatalokat!

Kriszta néni (Szász Jánosné – hitoktató, gyógypedagógus)
Árpi bácsi (Bárdi Árpád – tanár)